Aktualitások Térképek Kimutatások Meta-adatbázis Gyorsjelentések

KÁRPÁT-HAZA STATISZTIKÁK

A Kárpát-haza statisztikák küldetése

A Kárpát-haza statisztikák oldalain közzétett adatbázisok kutatói infrastruktúrát nyújtanak a Kárpát-medencei magyarság kutatásához, egyúttal támogatják a közszféra Kárpát-medencei kitekintésű műveleteivel kapcsolatos döntések előkészítését, segítik a fejlesztések tervezését, megvalósítását, értékelését.

Az adatigénylés módja

Az itt megjelenített térképeken, diagramokon szereplő adatok, valamint a közzétett metaadatok által leírt mutatók adatai elérhetők a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél. Az adatok e-mail küldésével igényelhetők tervezési és tudományos kutatási tevékenységekhez [gabor.mozga@nski.gov.hu].

Adattartalmak: Környező országok statisztikái és nyilvántartásai

Ezeken az oldalakon az NSKI teljes adatgyűjtésének csak töredéke kerül megjelenítésre. Az itt közzétett metaadatok azonban már a jelentős részét leírják azoknak a mutatóknak, amelyekhez tartozó adatsorok az NSKI-ban rendszerezetten hozzáférhetők. Ugyanakkor a mutatók többsége esetében a metaadatok feldolgozása és az egyes országok között megfeleltethető mutatók azonosítása még folyamatban van. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet fennállása óta több tízezer mutató több milliónyi adatát gyűjtötte össze Magyarországról és különösen a környező országokból. Az adatok között találunk nyilvános, digitális vagy analóg formában elérhető statisztikai adatokat, és az európai, valamint országos felmérésekből és nyilvántartásokból származó adatokat. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése, frissítése és feldolgozása folyamatos. Ez az adatvagyon egy egységes Kárpát-medencei magyar statisztikai információs rendszer alapja lehet.
Ld. bővebben a Kárpát-medencei magyarság statisztikai adatellátottságáról: a kutatási jelentés elérhető itt.

Adattartalmak: Az NSKI saját adatfelmérései

Statisztikai adatokon keresztül csak korlátosan lehet vizsgálni a Kárpát-medencei magyarságot és településterületét. Ezért az NSKI saját nagymintás, a nagyobb nemzetrészekben reprezentatív felméréseket is indított (Életminőség és jólét 2018-2019). E felmérés adatai alkalmasak rá, hogy tájékoztassanak a magyar nemzetrészek jóllétéről, valamint egymáshoz és – további elemzésekkel – a többségi nemzetekhez viszonyított társadalmi és gazdasági pozícióiról. A felmerés adatainak egy része is megjelenítésre kerül itt, és e felmérés összes adatai is igényelhetők.
Ld. bővebben e nagymintás felmérésről: a kutatási jelentés elérhető itt.

Az adatbázis kifejlesztését támogató projektek

Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 azonosító számú Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások elnevezésű és az EFOP 1.12.1-17-2017-00003 azonosító számú Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében nevet viselő európai uniós finanszírozású projektek segítségével készült el az adatbázis.

Lefelé mutató nyíl

OLDALAK

Aktualitások ikon
AKTUALITÁSOK
Térképek ikon
TÉRKÉPEK
Kimutatások ikon
KIMUTATÁSOK
Adatbázis ikon
META-ADATBÁZIS
Gyorsjelentések ikon
GYORSJELENTÉSEK
Ugrás fel